Neohodnoceno

Prostředek na mytí nádobí Sweet Home CZ jablko 103856

Prostředek na mytí nádobí 103856 Sweet Home CZ jablko 1000 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
79 Kč
Kategorie: Kuchyň
Druh zboží: Prostředek na mytí nádobí
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

SWEET HOME - přípravek na ruční mytí nádobí - Jablko - 1000 ml ℮

UFI: K820-Y0FQ-D00D-061E

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); d-limonen; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one; Linalool

Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Složení podle nařízení 648/2004: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, d-limonen, parfém, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu