Neohodnoceno

Prostředek na mytí nádobí Sweet Home CZ citrón 103857

Prostředek na mytí nádobí 103857 Sweet Home CZ citrón 1000 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
79 Kč
Kategorie: Kuchyň
Druh zboží: Prostředek na mytí nádobí
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

SWEET HOME - přípravek na ruční mytí nádobí - Citrón - 1000 ml ℮
UFI: AA20-G053-P00V-PHMG

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); d-limonen; Linalool; Citral; Citronellol

Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Složení podle nařízení 648/2004: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, d-limonen, parfém, Linalool, Citral, Citronellol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu