Neohodnoceno

Prostředek na mytí nádobí Eloderma dvojitá síla 103859

Prostředek na mytí nádobí 103859 Eloderma dvojitá síla 1000 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Eloderma
79 Kč
Kategorie: Kuchyň
Druh zboží: Prostředek na mytí nádobí
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Eloderma

ELODERMA - přípravek na ruční mytí nádobí - dvojitá síla - 1000 ml ℮
UFI: 9G70-U0JX-200K-C0KC

Obsahuje: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení podle nařízení 648/2004: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky. Ostatní složky: parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu