Neohodnoceno

Náplň do difuzéru Sweet Home Sicily Neroli 102523

Náplň do difuzéru 102523 Sweet Home Sicily Neroli 250 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
245 Kč
Kategorie: Náplně
Druh zboží: Náplň do difuzéru
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

SWEET HOME – náplň do difuzoru – Sicily Neroli

UFI: YR10-X0AA-J00E-14J1

Obsahuje: ethanol; d-limonen; citral

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.
Může vyvolat alergickou reakci. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu