Neohodnoceno

Náplň do difuzéru Sweet Home květ bavlny 102522

Náplň do difuzéru 102522 Sweet Home květ bavlny 250 ml
Skladem (> 5 ks)
Značka: Sweet Home
245 Kč
Kategorie: Náplně
Druh zboží: Náplň do difuzéru
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

SWEET HOME – náplň do difuzoru – Květ bavlny

UFI: CF00-A0YC-Y000-40T2

Obsahuje: ethanol; d-limonen

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: