Neohodnoceno

Čistič na povrchy Sweet Home na okna 103903

Čistič na povrchy 103903 Sweet Home na okna 650 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
99 Kč
Kategorie: Čistící prostředky
Druh zboží: Čistič na povrchy
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Použití: nastříkejte přípravek přímo na sklo ze vzdálenosti asi 20/25 cm a setřete papírem nebo suchým hadříkem a neoplachujte. Nepoužívat na LCD a plazmové obrazovky.

UFI: AK20-0079-M00C-PJCP

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C8-C18)(benzyl) dimethylamonium-chlorid

Varování:

Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Složení podle nařízení 648/2004: <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, benzalkonium chloride, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu