Neohodnoceno

Čistič na povrchy Eloderma na skla 103869

Čistič na povrchy 103869 Eloderma na skla 650 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Eloderma
99 Kč
Kategorie: Čistící prostředky
Druh zboží: Čistič na povrchy
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Eloderma

Použití: nastříkejte přípravek přímo na sklo ze vzdálenosti asi 20/25 cm a setřete papírem nebo suchým hadříkem a neoplachujte. Nepoužívat na LCD a plazmové obrazovky.

UFI: AK20-0079-M00C-PJCP

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C8-C18)(benzyl) dimethylamonium-chlorid
Varování:
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uchovávejte mimo dosah dětí.Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Složení podle nařízení 648/2004: <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, benzalkonium chloride, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: