Neohodnoceno

Čistič na povrchy Eloderma na nerezové povrchy 103868

Čistič na povrchy 103868 Eloderma na nerezové povrchy 650 ml
Skladem (1 ks)
Značka: Eloderma
99 Kč
Kategorie: Čistící prostředky
Druh zboží: Čistič na povrchy
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Eloderma

UFI: 0580-W033-H00H-NR7V

Čistí a odstraňuje vodní kámen, chrání a leští ocelové povrchy, které jsou pak dlouhodobě lesklé. 
Vhodné pro všechny povrchy  jako jsou nerezové varné desky, nerezové ledničky a nerezové kuchyňské stoly.

Použití: 
Nastříkejte přípravek na čištěný povrch. Vždy rozetřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte výrobek na horké povrchy. Před použitím výrobku proveďte test na malé části.
Používejte jen na povrchy z nerezové oceli.

Nebezpečí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. 
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení podle nařízení 648/2004: <5% neiontové povrchově aktivní látky, Benzalkonium chloride, d-limonen, parfém

EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu