Neohodnoceno

Čistič na podlahy Eloderma neutrální 101896

Čistič na podlahy 101896 Eloderma neutrální 1000 ml
Skladem (> 5 ks)
Značka: Eloderma
105 Kč
Kategorie: Čistící prostředky
Druh zboží: Čistič na podlahy
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Eloderma

ELODERMA - čistič na podlahy - Neutrální vůně - 1000 ml ℮
UFI: AY30-308N-H009-80PQ

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); d-limonen; Benzyl salicylate; Citronellol

Varování:
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Použití: 
Pro větší plochy použijte 2 a půl uzávěru na 5 litrů vody.
Na dřevěné podlahy stačí 1 a půl uzávěru na 5 litrů vody. Pro extra vůni lze použít o jeden uzávěr více.
1 uzávěr = 25 ml. 
Doporučení:
Před prvním použitím vyzkoušejte na malé ploše. Nepoužívejte na plochy, které se neomývají vodou, například neošetřené dřevo, speciálně leštěné dřevo apod.

Složení podle nařízení 648/2004:
<5% aniontové povrchově aktivní látky; <5% neiontové povrchově aktivní látky; parfém; kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C8-C18)(benzyl) dimethylamonium-chlorid; methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone; Citronellol; d-limonen; Benzyl salicylate

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: