Neohodnoceno

Aroma difuzér Sweet Home ČERNÁ VANILKA 102811

Aroma difuzér 102811 Sweet Home ČERNÁ VANILKA 500 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
595 Kč
Kategorie: Aroma difuzéry
Druh zboží: Aroma difuzér
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien; Coumarin; Heptanal, 2-(phenylmethylene)-, (2E)-; Ethyl 2,3- epoxy-3-phenylbutyrate; Piperonal.
Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu